WAAROM

Wat een bouwcoördinator voor jou kan doen

Een bouwproces wordt alsmaar complexer, het bouwteam uitgebreider. Een bouwcoördinator kan dat proces in goede banen leiden en het bouwteam aansturen. Zijn opdracht is gebaseerd op 4 belangrijke pijlers: onafhankelijkheid, kwaliteit, timing en budget.

Onafhankelijkheid

Een bouwcoördinator is een onafhankelijke partij in het bouwproces. Hij staat de opdrachtgever bij met advies en controleert de dossiers en de vorderingen op de werf. Hij is aanwezig op de werfvergaderingen en overlegt met alle partijen als vertegenwoordiger van de opdrachtgever.

Kwaliteit

Een bouwcoördinator ziet toe op de kwaliteit van materialen en uitvoeringsmethoden. Hij adviseert de opdrachtgever bij wijzigingen, technische problemen of in de optimalisatie van het ontwerp. Hij ondersteunt de opdrachtgever bij de oplevering en volgt de nazorg en de waarborgperiode op.

Budget

Een bouwcoördinator optimaliseert de uitvoeringsmethoden. Hij maakt een realistische kostenraming op en ziet het dossier financieel na. Hij streeft ernaar om de werken binnen het geraamde budget af te ronden.

Timing

Een bouwcoördinator bewaakt het bouwproces en de opvolging van de verschillende aannemers op de werf. Hij maakt een realistisch tijdspad op en streeft ernaar om de werken binnen de vooropgestelde timing af te ronden.

MIJN DIENSTEN

Wat ik voor jou kan doen

Tijdens mijn loopbaan als zelfstandig ingenieur-architect, projectleider bij een klasse 8-aannemer en projectleider bij een projectontwikkelaar heb ik heel wat ervaring opgedaan in alle fasen van het bouwproces. Ik sta je bij met advies en volg alle fasen van het bouwproces op. Afhankelijk van jouw vraag, ben ik van bij het begin van het proces betrokken of haak ik in waar nodig.

Fase 01.

ONTWERP
 • opstellen van een bouwprogramma en een raming op basis van de eisen van de opdrachtgever
 • aanstellen en coördineren van een bouwteam
 • coördineren van de integratie van de verschillende studies
 • adviseren over eventuele optimalisaties van het ontwerp

Fase 02.

VERGUNNING
 • aftoetsen van het ontwerp aan de wettelijke reglementen en verplichtingen
 • opvolgen van vergunningsdossiers
 • advies en bijstand verlenen bij overleg met alle advies- en vergunningverlenende diensten
 • toezien op de integratie van de opmerkingen uit de bouwvergunning in het uitvoeringsdossier

Fase 03.

DOSSIER
 • opvolgen van het uitvoeringsdossier
 • coördineren en opvolgen van de integratie van de verschillende studies in het uitvoeringsdossier
 • inplannen van overlegvergaderingen met alle bouwpartners
 • aanpassen van de initiële raming in functie van eventuele aanpassingen

Fase 04.

AANBESTEDING
 • opsplitsen van het uitvoeringsdossier en opmaken van aanbestedingsdossiers
 • aanschrijven en selecteren van aannemers
 • organiseren van voorafgaande studievergaderingen bij omvangrijke loten
 • verstrekken van inlichtingen aan de aannemers

Fase 05.

UITVOERING
 • opstellen, opvolgen en controleren van de uitvoeringsplanning
 • organiseren en coördineren van de werfvergaderingen
 • bijhouden van een budgetcontrole en rapportering naar de opdrachtgever
 • verlenen van advies bij wijzigingen, technische problemen en eventuele meer- of minwerken
 • begeleiden van klanten en opvolgen klantenkeuzes

Fase 06.

OPLEVERING
 • opvolgen van de aanlevering van alle documenten voor PID en as built dossier
 • advies en bijstand verlenen bij de opleveringen
 • opvolgen van de openstaande punten en aansturen van de aannemers
 • nazien van de eindvorderingen

VOOR WIE

Voor welke klanten ik werk

Particulier

Voor particulieren met bouw- of verbouwplannen, maar niet de nodige skills of genoeg tijd om alles kort op de bal op te volgen.

Investeerder

Voor investeerders in vastgoed die iemand zoeken om bouwdossiers van naaldje tot draadje op te volgen en te coördineren.

Promotor

Voor promotoren op zoek naar een freelancer om tijdelijk of voor specifieke projecten het team te versterken.

Architect

Voor architecten die geen ruimte meer hebben om de uitvoeringsfase van hun plannen te coördineren en nauw op te volgen.

Bedrijven

Voor bedrijven met plannen voor een nieuw bedrijfsgebouw of een nieuwe kantoor- of winkelinrichting.

REFERENTIES

Mijn projecten

1802_KWAR

verbouwing en uitbreiding van twee woningen tot zes appartementen

1803_GEKO

twee nieuwbouwblokken met parking, kantoren, retail en appartementen

1801_KEYS

uitbreiding van een hotel met drie verdiepingen en verbouwen lobby

TEAM

Wie ben ik

Bert Claus

Zaakvoerder. Ingenieur-architect.

Met een diploma burgerlijk ingenieur-architect op zak trapte ik mijn loopbaan af. Eerst als zelfstandig architect, later als projectleider bij een klasse 8-aannemer en een projectontwikkelaar. Tussendoor ook even als aankoper bij een aannemer en met een bijberoep als expert. Op die manier kreeg ik alle kanten van het bouwproces onder de knie, van ontwerp over uitvoering als bouwheer en aannemer, tot nazorg.

Ik ben getrouwd en heb 2 zonen. Tekenen en lekker tafelen zijn mijn hobby’s. Een zwarte koffie bij het ontbijt en een avondlijke looptraining maken mijn dag geslaagd.

4. Bert

CONTACT

Bespreek je project met mij

ADRES

Claus bouwcoördinatie bvba
Lenaart De Boplein 3 – 8700 Tielt

TELEFOON

Bert Claus – zaakvoerder
+32 473 81 41 37

E-MAIL

bert@clausbc.be

Neem contact op

Heb je een vraag of wil je jouw project in een eerste gesprek toelichten? Bel me gerust op, stuur me een e-mail of vul dit contactformulier in.

LINKEDIN

@bert-claus

LINKEDIN

@claus-bouwcoördinatie-bvba

FACEBOOK

@clausbouwcoordinatie