Beperking aansprakelijkheid

Claus Bouwcoördinatie besteedt veel zorg aan zijn website, maar garandeert de juistheid van de informatie niet. De gebruiker van de website dient zich ervan bewust te zijn dat de informatie kan veranderen zonder dat hij/zij daarvan tevoren op de hoogte wordt gebracht. Claus Bouwcoördinatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de website of voor het gebruik dat hiervan wordt gemaakt. Gelieve Claus Bouwcoördinatie te verwittigen indien u fouten of onvolledigheden vaststelt, zodat die gegevens zo snel mogelijk worden verbeterd of aangevuld. Contact opnemen kan via bert@clausbc.be.

De informatie die de website bevat, is niet contractueel bindend.

Claus Bouwcoördinatie geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

 

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Claus Bouwcoördinatie of rechthoudende derden. Reproductie, verspreiding, verkoop, verdeling, publicatie, aanpassingen, vertalingen, bewerkingen en gebruik voor commerciële doeleinden van het geheel of een deel van deze website is verboden, tenzij met voorafgaande en schriftelijke toestemming van Claus Bouwcoördinatie.

 

Gegevens verstrekt via online formulieren

Onze website maakt gebruik van een online formulier waarmee bezoekers een bestelling kunnen doen of algemene informatie kunnen aanvragen. De via deze formulieren gevraagde en verstrekte gegevens worden gebruikt om contact op te nemen om aan het ingezonden verzoek te kunnen voldoen. De gegevens kunnen door ons worden opgeslagen maar zullen nooit worden gebruikt voor verdere ongevraagde benadering. Ze zullen ook niet doorgegeven worden aan derden.

Claus Bouwcoördinatie zal die informatie gebruiken om het dienstverleningsaanbod kenbaar te maken en om vragen tot informatie te kunnen beantwoorden. Uw gegevens worden niet aan derden doorgegeven zonder toestemming. U kunt steeds een kopie vragen van uw persoonlijke gegevens die in ons bezit zijn, en deze laten aanpassen door een e-mail te sturen naar bert@clausbc.be.

 

Gebruik van ‘cookies’

Cookies gerelateerd aan websitestatistieken
Deze website gebruikt verschillende programma’s, waaronder Google Analytics, om de herkomst en het gedrag van bezoekers op haar website te analyseren. Hiervoor worden cookies op uw computer opgeslagen wanneer u onze website bezoekt. De informatie die door middel van een cookie wordt verkregen is specifiek voor uw computer en kan bestaan uit uw Internet Protocol (IP)-adres, de datum en tijd waarop u onze site hebt bezocht, en welke delen van de site u hebt bekeken. Deze informatie is anoniem en niet verbonden aan uw persoonlijke gegevens (zoals uw naam).

Overige cookies
Het is mogelijk dat wij op onze website andere cookies dan bovengenoemde cookies toepassen. In alle gevallen zullen die cookies erop gericht zijn uw bezoek aan deze website te optimaliseren.

Goed om te weten…
Cookies zijn sinds jaar en dag een geaccepteerd technisch hulpmiddel om websites goed te laten functioneren en te optimaliseren richting de doelstellingen van die websites. Dit zijn dan ook de enige redenen dat cookies worden toegepast op deze website.

Wilt u geen cookies?
De meeste internetbrowsers zijn zo ingesteld, dat ze cookies automatisch accepteren. U kunt uw browser zo instellen dat u wordt gewaarschuwd wanneer u een cookie ontvangt, of dat u de ontvangst ervan kunt weigeren. Als u de acceptatie van cookies door uw browser uitschakelt, is de kans zeer groot dat veel websites die u bezoekt niet volledig correct zullen functoneren.

 

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. Google Analytics maakt gebruik van ‘cookies’ om de website te helpen analyseren. De informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt die informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag die informatie aan derden verschaffen indien Google daartoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover die derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt.